• Møde med aktivitetsudvalg og bestyrelse maj 2017

Konstituering af bestyrelse

  • Formand: Niels Grøndahl
  • Næstformand: Camilla Holmgaard Christensen
  • Formand teknisk udvalg: Christian Jepsen
  • Sekretær: Pernille Prip
  • Kontakt til kassereren: Susanne Hansen