Vedtægter

Hoppefamilier

Regler for fremstilling af hoppefamilier og afkomssamlinger efter hopper

Hoppefamilie I
Stammoder med mindst 2 stk. afkom i direkte hunkønslinie, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år. ( fx mor og 2 døtre, eller mor, datter og datterdatter.

Afkomssamling I
Samling efter stammoder der ikke selv udstilles. Mindst 3 stk. afkom i direkte hun- kønslinie, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år. (fx 3 døtre)

Afkomssamling II
Stammoder med mindst 4 stk. afkom, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år. I samlingen kan indgå både hingste, hopper og vallakker.

Afkomssamling III
Samling efter stammoder, der ikke selv udstilles. Mindst 5 stk. afkom, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år. I samlingen kan indgå både hingste, hopper og vallakker.

Herudover gælder følgende for både hoppefamilier og afkomssamlinger:

De udstillede heste skal være registrerede eller kårede i Dansk Oldenborg Avl. Udstilleren skal være medlem af forbundet.

For afkomssamlinger og hoppefamilier kan der tildeles medalje for opdræt efter følgende retningslinier:

  • 24 points = guldmedalje
  • 23 points = sølvmedalje
  • 22 points = bronzemedalje
  • 21 points og mindre = ingen medalje

For alle afkomssamlinger og hoppefamilier (I –III) gælder, at det giver mulighed for at få resultatet påført stamtavlen.

Bestyrelsen i Dansk Oldenborg Avl fastsætter evt. regler for tilmelding og tilmeldingsgebyr.


Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg d. 26.02.2011.

Print Email