Lørdag den 25. april 2015 kl.10.

Generalforsamlingen afholdes i Middelfart Ridecenter, Røjlevej 30, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen