Information vedr. brugsprøver for kårede hopper og vallakker med DOA godkendt afstamning

Formålet med brugsprøver er i høj grad, at få sin hest afprøvet med hensyn til brugegenskaber og ikke mindst temperament, som jo er et kardinalpunkt for vor avl. Ved bestået prøve tildeles kårede hopper et ”R” og der indsættes en label med prøveresultatet i hestens pas. Det har vist sig, at heste med bestået brugsprøve er særdeles omsættelige.

Brugsprøven afholdes i samarbejde med TAF.

Der kræves ikke stort forarbejde for at indsyne sin hest: Den skal være trense- og longevant. Ikke andet. Den vil så blive tilredet i løbet af de 30 dage inden prøven.

På prøvedagen afleverer træningslederen sin vurdering af hestens temperament og kapacitet mv. Dommeren vurderer hestens løsspringning om formiddagen og om eftermiddagen vurderer dommeren hesten under kendt rytter inden den går videre til fremmedrytteren, som også giver karakterer.

Prøveresultatet er således afhængigt af 3 forskellige personers vurdering.

Oldenborgere: (TAF har egne krav)

 • 3 års heste skal opnå 650 point, 4 års heste skal opnå 675 point og 5 års og ældre skal opnå 700 point for at bestå prøven.
 • Hesten skal medbringe sit pas, egen trense og 2 sadelunderlag.
 • Hesten kan medbringe egen sadel (af god beskaffenhed), benbeskyttelse til løsspringning mv.
 • Der er ikke krav om skoning og skulle det blive nødvendigt vil ejer blive kontaktet af træningslederen.

Det tilrådes, at hesten har fået tandeftersyn af dyrlæge senest 14 dage før prøvens start.

Ved indsyningen gennemgåes hesten af teknisk udvalg og berider. Hesten vises ved hånd i skridt og trav og evt. skader, sår, ar, hævelser mv. noteres. Desuden noteres/mærkes dét udstyr hesten medbringer til opholdet.

Ved brugsprøverne skal der minimum være 3 tilmeldt til stationsafprøvningen for, at disse gennemføres. Er der ikke stationsafprøvning, skal der være minimum 5 tilmeldt endagsafprøvningen for, at disse gennemføres.
Der er til alle brugsprøver sidste tilmelding 30 dage før, og tilmeldingen registreres først som gældende, når betalingen foreligger.

Kørebrugsprøver

Vi ønsker at se en hest , med 3 gode gangarter, der villigt lader sig spænde for en vogn, og køre denne.

En hest , der opmærksomt følger kuskens anvisninger; både de anholdende, og de fremaddrivende, samt let og ubesværet lader sig stille på buet spor.

En hest, der viser kapacitet til at kunne køre på min. Middelsvært niveau.

SELVE PRØVEN:

 • Hesten køres ind for lange liner, og spændes for vognen. Her må der gerne være en hjælper til at holde hesten.
 • På dommerens anvisninger, køres hesten i skridt , trav og galop.
 • Der skal kunne vises galop på begge volter.
 • Der skal kunne vises trav på begge volter, i slangegang samt i en øgning.
 • Der skal kunne vises en parade ( stilstand)
 • Når dommeren har set det som han / hun ønsker, skal hesten spændes fra vognen, og køres ud for lange liner. En hjælper må gerne holde hesten ved fraspænding.
 • Hele dagen gælder der ; at så snart hesten kører med vognen, skal der være en ansvarlig hjælper på vognen.

ENDAGSPRØVE:

 • Her møder ejer / kusk selv med hesten, egen sele og egen vogn, hvorefter der aflægges prøve ( se bedømmelsesskema )
 • Sele og vogntype er efter eget valg, blot det er i forsvarlig stand.

GENERELLE BESTEMMELSER :

 • Hesten skal være vaccineret efter de til enhver tid gældende nationale vaccinationsregler.
 • Prøven er for heste med Dansk bordeux OL pas, DOA kårede individer, samt heste med min. 25 % Oldenborgblod, hvor faderhingsten er kåret i DOA.
 • Hestens pas afleveres i sekretariatet inden prøvens start.
 • Hvis hesten består prøven, indberettes resultatet til SEGES, og en kåret hest vil få et K foran sit OL nummer.
 • Hvis hesten har bestået prøven, indsættes labels og stempel i hestens pas på prøvedagen.
 • For at bestå prøven skal :
  • 3 års opnå min. 65 % af max point
  • 4 års opnå min. 70 % af max point
  • 5 års og ældre heste opnå min. 75 % af max point
 • Det er frivilligt om hesten skal bære skyklapper.
 • Hjælpetøjler,bandager, gamacher, klokker og lignende må ikke benyttes.
 • Der vil på dagen være mulighed for at få en kopi af bedømmelsen, ved henvendelse i sekretariatet.
 • Tilmeldingsskema findes på Dansk Oldenborg Avls hjemmeside, hvor man også kan se priser m.m.
 • Prøven afholdes i samarbejde med Trakehneravls forbundet i Danmark.
 • Hvor intet andet er anført, køres der efter Dansk Køreforbunds reglement med nyeste rettelser.

Klik her for at se bedømmelsesskema til kørebrugsprøve

Éndags ridebrugsprøve

GENERELLE BESTEMMELSER

 • Hesten skal være vaccineret efter de til enhver tid gældende nationale vaccinationsregler
 • Prøven er for heste med Dansk bordeaux OL pas, DOA kårede individer, samt heste med min. 25% Oldenborgblod, hvor faderhingsten er kåret i DOA.
 • Hestens pas afleveres i sekretariatet inden prøvens start.
 • Hvis hesten består prøven, indberettes resultatet til SEGES, og en kåret hest vil få et R foran sit OL nummer.
 • Hvis hesten har bestået prøven, indsættes labels og stempel i hestens pas på prøvedagen.
 • For at bestå prøven skal:
  3-års opnå min. 65% af max. point
  4-års opnå min. 70% af max. point
  5-års og ældre heste opnå min. 75% af max. point
 • Hjælpetøjler, bandager, gamacher, klokker og lignende må ikke benyttes under prøves aflæggelse.
 • Der vil på dagen være mulighed for at få en kopi af bedømmelsen, ved henvendelse i sekretariatet.
 • Tilmeldingsskema findes på Dansk Oldenborg Avls hjemmeside, hvor man også kan se priser m.m.
 • Prøven kan afholdes i samarbejde med andre avlsforbund i Danmark.

Ved en-dags rideprøven skal hesten starte med løsspringning, hvorefter dommeren afgiver point. Dernæst skal hesten rides med egen rytter og efterfølgende med fremmedrytter. Her vil den få point af både dommer og fremmedrytter.

Hesten får karakterer i ridelighed, villighed, gangarter (skridt, trav, galop, kapacitet).

I springdelen gives karakterer for taktion, benteknik, brug af ryg og kapacitet.

Prøven vil foregå i ridehus.

Hesten tildeles R i passet ved bestået prøve.

Se opstilling af spring ved løsspringning til kåring hos Dansk Oldenborg Avl

Krav til uddannelse:
Hesten skal kunne rides i skridt, trav og galop. Desuden skal den kunne løsspringes.