Det er nu muligt for hingste og hopper kåret i DOA at opnå Elitestatus.

Elitestatus

Hingste og hopper kåret i DOA kan efter ansøgning til Bestyrelsen opnå Elitestatus efter nedenstående retningslinjer. Udnævnelsen sker én gang årligt og offentliggøres ved den ordinære generalforsamling. Herved vil der være overrakt et diplom, mm til hestens ejer. Eliteheste vil være optaget i stambogen. Ansøgningen skal være Bestyrelsen i hænde senest 30/10 det foregående år. Det påhviler ansøgeren at vedlægge dokumentation for den pågældende hests berettigelse til Elitestatus.

Prisen fremgår af prislisten, og skal indbetales til DOAs konto –se konto nr. på hjemmesiden.

På baggrund af fremsendte ansøgning afgør Bestyrelsen udnævnelsen. Kriterierne for S, A, og B status følger DRF’s regler og findes i HesteData. Udenlandske resultater skal kunne transformeres til tilsvarende opnået under DRF.

Elitestatus kan tildeles med tilbagevirkende kraft. Dvs. at hopper/hingste behøver ikke at være i live på ansøgningstidspunkt. Der kan i helt særlige tilfælde dispenseres. Eksempelvis, ved manglende antal afkom for heste med en eksceptional egen præstation.

Ansøgeren skal være hestens ejer, samt et DOA medlem.

Retningslinier for udnævnelse af elitehingste

Hingste med bestået materialprøve og færdigkåret i DOA kan udnævnes til Elitehingst, såfremt de opfylder mindst 3 af de 5 nedenstående krav.

 1. Hingsten har udvist god egen præstation i sport og mindst opnået status svarende til B-hest.
 2. Hingsten har afkom, der har udvist gode præstationer i sport. Mindst 1 afkom med S-status eller 2afkom med A-status, 3 afkom med B-status, eller 3 afkom som er iblandt de første fem med DM i1,2 eller 4 spand.
 3. Mindst 8 stk. afkom fremstillet og bedømt til kåring eller avlsgodkendelse i DOA har opnået minimum 8 i helhed (hopper), eller 1-årig avlsgodkendelse eller endelig kåring (hingste).
 4. Hingsten har stillet afkomssamling i DOA og opnået mindst 22 p.
 5. Hingsten har ROLH eller KOLH status.

Retningslinjer for udnævnelse af elitehopper

Hopper kårede i DOA kan udnævnes til Elitehopper, såfremt de opfylder mindst 4 af de 8 nedenstående krav.

 1. Hoppen er kåret i DOA med minimum 8 point i helhed.
 2. Hoppen har mindst 3 afkom kåret med mindst 8 i helhed (hopper), eller med 1 års avlsgodkendelse eller færdigkåret (hingste), bedømt i DOA.
 3. Hoppen har stillet afkomssamling i DOA og opnået mindst en sølvmedalje.
 4. Hoppen har status ROL, KOL, eller KROL.
 5. Hoppen har mindste 2 afkom der har opnået ROL eller KOL status. KROL gælder kun som én.
 6. Hoppen har mindst 1 afkom der er S eller A status
 7. Hoppen har mindste 2 afkom der er B status.
 8. Hoppen har mindst 1 afkom som er iblandt de første fem med DM i kørsel i 1, 2, eller 4 spand.