Referat bestyrelsesmøde d. 4/2 – 18 hos Wenche

Tilstede: Niels, Wenche, Anders og Camilla

Afbud: Holger

Referent: Camilla

Emne

Beskrivelse

Ansvarlig

Elitestatus.

Der er 4 ansøgninger

Ander sørger for plaketter.

Niels sørger for Diplomer

Anders

Niels

Ansøgning vedrørende dispensation om samling

Der er kommet en ansøgning fra et medlem vedrørende dispensation for om et solgt individ, kan indgå i en samling, gennem dens bedømmelse, uden individet er tilstede.

Der er en diskussion, og emnet ’foldes ud’

Niels er tovholder

Beslutningen træffes herefter.

Ansøgningen om hjemme følbedømmelse

Vi taler om muligheden for at lave ’hjemme bedømmelse af føl’ /’ Følskue’ ved minimum 5 føl. Det kunne være sådan at der ansøges om at have ’føl bedømmelse på ens matrikel’ og der kan lukkes op fra føl fra andre avlere. 

Dette er noget vi kan udvikler på, og det forsøges gøres klar til at kunne sættes i gang i indeværende år.

Niels følger op, og Camilla promoverer det på hjemmesiden når der er klare retningslinjer.

Føl skal selvfølgelig stadig indbydes til hoppekåringen.

Tovholder: Camilla

Niels

Generalforsamlingen

Vi fastholder datoen d. 4/3 da denne er meldt ud. Desuden risikerer vi at skulle ’presse hingstekåringen på tid’ og de hingste der deltager, både kåringshingste og show hingste, fortjener at der tages den tid det tager, for at det bliver en ordentlig dag.

Indkaldelsen forfattes

Lægges på hjemmesiden

På valg:

-Niels G -modtager genvalg

-Wenche -modtager genvalg

Publicerer på hjemmesiden hvor der er overnatningsmuligheder. Se evt. Vilhelmsborgs hjemmeside.

Niels

Camilla

Camilla

Årsmagasin

Vi vil i bestyrelsen arbejde målrettet på at udkomme med et årsmagasin. Det skal se tilbage på året der er gået, og sammenfatte årets resultater. Forhåbningen er at vi kan lave et ’koncentrat’ af de tidligere ’oldenborg nyt’ og håber at de der har overskud til det, medvirker til at sende billeder og evt. artikler, eller noget andet på skrift, så opgaven ikke ligger alene hos bestyrelsen.

Niels kontakter trykkeri, og Anders har også en kontakt der muligvis kan bruges.

Alle.

Niels og Anders.

Kørebrugsprøver 2018 ved Henrik Høper

Brugsprøven kan afholdes ved Henrik Høper igen, og i 2018 afvikles i efteråret, med afslutning midt oktober.

Dato publiceres på hjemmesiden, så snart den er på plads.

Niels taler med Henrik Høper.

Wenche har styr på udregninger og regler.

Niels taler med Høper.

Wenche

Ridebrugsprøven

Prøven skal afvikles hos Allan Blomgrøn på Billund ridecenter, og vi spørg Ole Hummelshøj bliver spurgt om han vil være fremmedrytter.

Ridebrugsprøvens dato publiceres på hjemmesiden, så snart den er på plads.

Vi er nødsaget til at skifte sted i 2018, grundet ombygning på Grindsted Ridecenter.

Niels

Hingste materialeprøven

Samme tidsrum som vanligt ved Ole Hummelshøj. Forudsat er selvfølgelig at der bliver behov for en materialeprøve.

Niels

Hingstekåring 2018

Gennemgang af afstamning, og øvrig tekniske detaljer.

Opsamling på øvrige hjælpere.

Der er inviteret showhingste, og der er flere tilmeldte allerede.

Alle på hingstelisten er inviteret via hjemmesiden. De kommer i kataloget.

Camilla koordinerer showhingste.

Niels

Camilla

Camilla

     

Hoppekåring / føl – og plagskue.

Revsø d.29/6

Arden d.30/6

Hovmarken d. 1/7

Tilmeldingsskemaerne er rettet til på hjemmesiden.

Dommerne er på plads.

Konsulent er på plads.

Katalog Camilla sammen med SEGES

Rosetter: Wenche har styr på dette.

Ærespræmier: Er købt.

Camilla er koordinator på overnatning og øvrige opgaver vedrørende kåringen.

Wenche

Wenche

Eliteskue.

Dommerhold – på plads.

Fri tilmelding af 2 årshopper, samme model som sidste år. Publiceres på hjemmesiden.

Evt. Sygekåring.

Championats finaler

Camilla + Wenche er overordnet ansvarlig.

Dommer til landsdelsdyrskuerne.

Dommerholdet er næsten på plads.

Racerep:

Roskilde Gitte Olsen - ok

Herning: Bjørn (spørges)

Odense: Tina Lindstrøm- ok

Camilla følger op på om Bjørn er klar på opgaven.

40 år markering

DOA fylder 40 år i år.

Der er forskellige ideer på bordet i forhold til hvordan vi kan markere 1978-2018.

Det skal nå ud til alle medlemmer.

Alle

Regnskab / budget

Regnskabet er revideret og godkendt. Der er desuden lavet et budget, med nogle reguleringer.